Minst en gång om året bör gasolanläggningen täthetskontrolleras enligt Svenska Gasföreningens normer. För regelbunden täthetskontroll bör en läckinikator monterasigasolanläggningen. En nyinstallerad anläggning ska alltid tryck- och täthetskontrolleraas innan den tas i bruk.

Klick på bilden för en pdf-fil.

 för att lägga till din egen text.